Հետևյալ c2+10c+16 բազմանդամը արտադրիչների վերլուծելով ստանում ենք, որ մի արտադրիչը c+2-ն է: Ո՞րն է երկրորդ արտադրիչը:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: