Հետևյալ x2+7x երկանդամին ի՞նչ թիվ պետք է գումարել, որ ստացվի լրիվ քառակուսի:
 
Պատասխան՝