Հետևյալ x2+10x երկանդամին ի՞նչ թիվ պիտի գումարել, որ ստացվի լրիվ քառակուսի:
 
Պատասխան՝