Հետևյալ 4x216x36 եռանդամում լրիվ քառակուսի անջատելով` ստանում ենք՝
 
2x42\(-\)