Այս x28x+14 եռանդամում լրիվ քառակուսի անջատելով ստանում ենք հետևյալ պատասխանը՝
 
x42 \(-\)