Հետևյալ x28x+12 եռանդամում լրիվ քառակուսի անջատելով ստանում ենք՝
 
x42 \(-\)