Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ընդհանուր արտադրիչ, քառակուսիների տարբերություն (ամբողջ թվեր)

Բարդություն հեշտ

2
2. Ընդհանուր արտադրիչ, քառակուսիների տարբերություն (տասնորդական կոտորակներ)

Բարդություն հեշտ

2
3. Ամբողջ թիվ և երկանդամի քառակուսի

Բարդություն հեշտ

2
4. Ընդհանուր արտադրիչ, խորանարդների գումար (տարբերություն)

Բարդություն հեշտ

2
5. Ընդհանուր արտադրիչ, երկանդամի քառակուսի (բացասական թիվ)

Բարդություն միջին

3
6. Քառակուսիների տարբերություն (երկու անգամ)

Բարդություն միջին

4
7. Ընդհանուր արտադրիչ,խորանարդների գումար (տարբերություն)

Բարդություն միջին

4
8. Խորանարդների տարբերություն, գումարի քառակուսի

Բարդություն միջին

4
9. Քառակուսիների տարբերություն (երկանդամի քառակուսի)

Բարդություն միջին

4
10. Խմբավորման եղանակ, երկանդամի քառակուսի, քառակուսիների տարբերություն (տառեր)

Բարդություն միջին

4
11. Խմբավորման եղանակ, երկանդամի քառակուսի, քառակուսիների տարբերություն (թվեր)

Բարդություն միջին

4
12. Խմբավորման եղանակ, ընդհանուր արտադրիչ, քառակուսիների տարբերություն

Բարդություն միջին

4
13. Խմբավորման եղանակ, ընդհանուր արտադրիչ, խորանարդների գումար

Բարդություն բարդ

7
14. Հավասարում, խմբավորում, ընդհանուր արտադրիչ, քառակուսիների տարբերություն

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար