Վերլուծիր արտադրիչների՝ 0.49t2(t+p)2
 
Պատասխան՝ (itip)(itip)