Վերլուծիր արտադրիչների՝ (t+8)30.001
 
Պատասխան՝ (tii)(t2iit+i)