Վերլուծիր արտադրիչների՝ 13v213
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: