Վերլուծիր արտադրիչների՝ y3y24y+64
 
Պատասխան՝ (yii)(i2iiyii)