Լուծիր հավասարումը՝ 196t+196t3t2=0
 
(Արմատները պատուհաններում լրացրու աճման կարգով)
  
t1=it2=it3=i