Բարդության աստիճանը
00:05:00
1. Ընդհանուր արտադրիչ, քառակուսիների տարբերություն (ամբողջ թվեր) 2Մ.
2. Ամբողջ թիվ և երկանդամի քառակուսի 2Մ.
3. Խմբավորման եղանակ, երկանդամի քառակուսի, քառակուսիների տարբերություն (թվեր) 4Մ.