Վերլուծիր արտադրիչների՝ t3t2gtg2+g3
 
Պատասխան՝ (ii)i(iii)