Վերլուծիր արտադրիչների՝ s2k216s+64
 
Պատասխան՝ (si8i)(siik)