Հայտնի է, որ 25c3+25d3 երկանդամը արտադրիչների վերլուծելիս մի արտադրիչը հավասար է \((c\)+\(d)\): Ո՞րն (որո՞նք) են մյուս արտադրիչը (արտադրիչները):
 
Ընտրիր բոլոր հնարավոր տարբերակները: