Վերլուծիր արտադրիչների՝ 8z2+16zy+8y2
 
Հայտնի է, որ վերլուծության մի արտադրիչը հավասար է՝ \(z\)+\(y\):
 
Գտիր վերլուծության մյուս արտադրիչը (արտադրիչները):