Վերլուծիր արտադրիչների՝ 14x2+28xy14y2
 
Պատասխան՝ i(xii)2