Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ուղիղ համեմատական մեծություններ

Բարդություն հեշտ

1
2. Կախվածությունը թվերի միջև, դրական թվեր

Բարդություն հեշտ

2
3. Կախվածություն թվերի միջև, բացասական թվեր

Բարդություն հեշտ

2
4. Կախվածությունը թվերի միջև, ամբողջի մասը

Բարդություն հեշտ

2
5. Ուղիղ համեմատական և ոչ համեմատական մեծություններ

Բարդություն հեշտ

1
6. Կախվածությունը մեծությունների միջև

Բարդություն հեշտ

1
7. Ուղիղ և հակադարձ համեմատական մեծություններ

Բարդություն հեշտ

2
8. Ուղիղ համեմատական մեծություններ

Բարդություն հեշտ

1
9. Համեմատականություն, աղյուսակ (տասնորդական կոտորակներ)

Բարդություն միջին

4
10. Հակադարձ համեմատականություն, աղյուսակ (ամբողջ թվեր)

Բարդություն միջին

4
11. Ուղիղ և հակադարձ համեմատականություն

Բարդություն միջին

3
12. Ուղիղ համեմատական մեծություններ, աղյուսակ

Բարդություն միջին

4
13. Ուղիղ համեմատական մեծություններ, աղյուսակ

Բարդություն միջին

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար