Հայտնի է, որ աղյուսակում բերված մեծությունները ուղիղ համեմատական են: Լրացրու աղյուսակը:
 
Երկարություն (սմ)
\(1\ \)\(2\ \)\(3\ \)\(4\ \)\(5\)
Զանգված (կգ) 17