Այս աղյուսակում բերված մեծությունները ուղիղ համեմատական են: Լրացրու աղյուսակը:
 
Զանգված (կգ)
\(1 \)\(2 \)\(3 \)\(4 \)\(5\)
Գին (դրամ) 150