Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6Մ.
1. Կախվածությունը թվերի միջև, դրական թվեր 2Մ.
2. Կախվածությունը թվերի միջև, ամբողջի մասը 2Մ.
3. Ուղիղ համեմատական և ոչ համեմատական մեծություններ 1Մ.
4. Կախվածությունը մեծությունների միջև 1Մ.