\(12\) զգեստ կարելու համար պետք է \(49.8\) մ կտոր: Քանի՞ այդպիսի զգեստ կարելի է կարել նույն կտորի \(83\) մ-ից:
 
Որոշիր, թե արդյո՞ք մեծությունների միջև այս կախվածությունը ուղիղ, թե հակադարձ համեմատականություն է: