Տրված է աղյուսակ.
 
\(s\)
\(5\)
\(3\)
 
\(2\)
\(v\)
36
60
 30
 
 
1) Աղյուսակի կախվածությունը (լրացրու բառը)  համեմատականություն է:
 
2) Ընտրիր բանաձևը, որով տրվում է այս կախվածությունը:
 
(\(s\)-ը և \(v\)-ը փոփոխականներ են, \(k\)-ն թիվ է)
 
 
3) Գտիր \(k\) գործակիցը՝
 
k=i
 
4) Լրացրու աղյուսակը:
 
\(s\)
\(5\)
\(3\)
\(2\)
\(v\)
36
60
 30