Տրված է աղյուսակ:
 
\(x\)
0.8
3.2
4.8
 
\(y\)
4
16
 
20
 
1) Աղյուսակի կախվածությունը :
 
2) Գրիր այս կախվածության բանաձևը:
 
i=ix
 
3) Լրացրու աղյուսակը:
 
x
0.8
3.2
4.8
y
4
16
20