Հետևյալ երկու խնդիրներից նշիր այն մեկը, որում տրված մեծություններն ուղիղ համեմատական են: