Նշիր բոլոր մեծությունները, որոնց միջև գոյություն ունի ուղիղ համեմատական կախվածություն: