Լրացրու աղյուսակը՝ օգտագործելով թվերի միջև կախվածությունը: Պահանջվող թիվը հավասար է տրվածի հնգապատիկ թվին:
 
տրված թիվը −9−8−7−6
հնգապատիկ թիվը