Լրացրու հետևյալ աղյուսակը՝ օգտագործելով կախվածությունը թվերի միջև: Պահանջվող թիվը հավասար է տրվածի քառապատիկ թվին:
 
տրված թիվը
5
6
7
8
քառապատիկ թիվը