Լրացրու աղյուսակը՝ օգտագործելով կախվածությունը թվերի միջև: Պահանջվող թիվը հավասար է տրված թվի հինգերորդ մասին:
 
տրված թիվը  20253540
 թվի հինգերորդ մասը