Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կախյալ թվերի զույգ, անհայտ է երկրորդ թիվը

Բարդություն հեշտ

2
2. Կախյալ թվերի զույգեր, կոտորակային թվեր

Բարդություն հեշտ

2
3. Կախյալ թվեր, անհայտ է առաջինը

Բարդություն հեշտ

2
4. Բանաձևով տրված կախվածություն

Բարդություն հեշտ

2
5. Բանաձևով տրված կախվածություն, կոտորակային գործակից

Բարդություն հեշտ

2
6. Բանաձևով տրված կախվածություն (բացասական գործակից)

Բարդություն հեշտ

2
7. Գրաֆիկի կազմած անկյունը

Բարդություն հեշտ

1
8. Գրաֆիկի ընթացքի քառորդները

Բարդություն հեշտ

1
9. k գործակցի որոշելը

Բարդություն միջին

4
10. Գտնել ֆունկցիայի բանաձևը

Բարդություն միջին

4
11. Կետի պատկանելիությունը ուղղին

Բարդություն միջին

4
12. Ֆունկցիայի գրաֆիկ

Բարդություն միջին

3
13. Ֆունկցիայի տալը բանաձևով

Բարդություն բարդ

6
14. Գրաֆիկի անցնելը տրված կետով

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար