Որոշիր ֆունկցիայի բանաձևը, եթե հայտնի է, որ նրա գրաֆիկը կոորդինատների սկզբնակետով և A(-6;18) կետով անցնող ուղիղ գիծ է:
 
Պատասխան՝ ֆունկցիան տրվում է y=ix բանաձևով: