Որոշիր, արդյո՞ք y=kx ֆունկցիայի գրաֆիկն անցնում է M14;2 կետով, եթե հայտնի է, որ այն անցնում է A(3;21) կետով:
 
Գտիր \(k\) գործակիցը:
Պատասխան՝ y=kx ֆունկցիայի գրաֆիկը \(k =\)
 M14;2 կետով: