Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Կախյալ թվերի զույգեր, կոտորակային թվեր 2Մ.
2. Բանաձևով տրված կախվածություն 2Մ.
3. Բանաձևով տրված կախվածություն, կոտորակային գործակից 2Մ.
4. Բանաձևով տրված կախվածություն (բացասական գործակից) 2Մ.