Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ուղիղ համեմատության ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը Տրվում է ուղիղ համեմատության y=kx ֆունկցիայի սահմանունը, կառուցվում է գրաֆիկը, պարզվում է k անկյունային գործակցի իմաստը (k>0, k<0)

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կախյալ թվերի զույգ, անհայտ է երկրորդ թիվը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կախյալ թվերից մեկի գտնելը
2. Կախյալ թվերի զույգեր, կոտորակային թվեր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կախյալ թվերից մեկի գտնելը, կոտորակային թվեր
3. Կախյալ թվեր, անհայտ է առաջինը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կախյալ թվերից մեկի գտնելը
4. Բանաձևով տրված կախվածություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Աղյուսակի լրացում, տրված բանաձևով: Գտնել կախյալ փոփոխականի արժեքները
5. Բանաձևով տրված կախվածություն, կոտորակային գործակից 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կախյալ թվերի աղյուսակի լրացում, կոտորակային գործակից
6. Բանաձևով տրված կախվածություն (բացասական գործակից) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Աղյուսակի լրացում, տրված բանաձևով: Գտնել կախյալ փոփոխականի արժեքները
7. Գրաֆիկի կազմած անկյունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Գործակցի նշանից կախված որոշվում է, թե ինչ անկյուն է կազմում գրաֆիկը աբսցիսների առանցքի հետ
8. Գրաֆիկի ընթացքի քառորդները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Գործակցի նշանից կախված որոշվում է, թե որ քառորդներով է անցնում գրաֆիկը
9. k գործակցի որոշելը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. y-ը x-ի բաժանելով գտնվում է գործակցի արժեքը
10. Գտնել ֆունկցիայի բանաձևը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Տրված գրաֆիկի միջոցով պարզվում է ֆունկցիայի բանաձևը:
11. Կետի պատկանելիությունը ուղղին 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո"ք տրված կետը պատկանում է բանաձևով տրված ֆունկցիային
12. Ֆունկցիայի գրաֆիկ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Առաջադրանք ֆունկցիայի գրաֆիկի վերաբերյալ
13. Ֆունկցիայի տալը բանաձևով 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Գտնվում է ֆունկցիայի բանաձևը, եթե նրա գրաֆիկը տրված կետերով անցնող ուղիղ գիծ է
14. Գրաֆիկի անցնելը տրված կետով 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք ֆունկցիայի գրաֆիկը անցնում է տրված կետով

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ուղիղ համեմատականության ֆունկցիան և նրա գրաֆիkը» թեմայից 00:10:00 հեշտ 8Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ ուղիղ համեմատականության ֆունկցիայի և նրա գրաֆիկի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ուղիղ համեմատականության ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը» թեմայից 00:15:00 միջին 8Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ ուղիղ համեմատականության ֆունկցիայի և նրա գրաֆիկի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Ուղիղ համեմատականության ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը» թեմայից 00:20:00 միջին 11Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ ուղիղ համեմատականության ֆունկցիայի և նրա գրաֆիկի վերաբերյալ