Ինչպիսի՞ անկյուն է կազմում y=0,3x ֆունկցիայի գրաֆիկը \(x\) անկախ փոփոխականների առանցքի դրական ուղղության հետ:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը.