Լրացրու աղյուսակը՝ օգտագործելով հետևյալ ուղիղ համեմատական կախվածությունը՝ y=4x
 
\(x\) (արգումենտ)  3456
\(y\) (կախյալ փոփոխական)