Լրացրու աղյուսակը՝ օգտագործելով ուղիղ համեմատականության հետևյալ կախվածությունը՝ y=x3
\(x\) (անկախ փոփոխական)  −6−309
\(y\) (կախյալ փոփոխական)