Որոշիր, թե արդյո՞ք M4;-8 կետը պատկանում է y=2x ֆունկցիայի գրաֆիկին: 
 
Պատասխան՝