Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Թվային բազմությունների նշանակումները

Բարդություն հեշտ

2
2. Բազմությունների գրառման հիմնական նշանները

Բարդություն հեշտ

1
3. Բնական և ամբողջ թվերի բազմություններ

Բարդություն հեշտ

2
4. Պատկանելիության նշանը

Բարդություն հեշտ

1
5. Միավորման տարրերի թիվը

Բարդություն հեշտ

1
6. Դրական, ամբողջ, և կոտորակային ենթաբազմություններ

Բարդություն հեշտ

1
7. Պնդումներ ենթաբազմությունների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

2
8. Բազմություններ և ենթաբազմություններ

Բարդություն հեշտ

2
9. Պնդումներ պատկանելիության վերաբերյալ (իրական թվեր)

Բարդություն հեշտ

2
10. Դրական, ամբողջ, բնական և ռացիոնալ թվերի ենթաբազմություններ

Բարդություն հեշտ

1
11. Բազմությունների տարրեր

Բարդություն միջին

3
12. Պարբերական կոտորակներ

Բարդություն միջին

4
13. Ենթաբազմություններ

Բարդություն միջին

4
14. Բազմության ենթաբազմությունները

Բարդություն միջին

3
15. Պարբերական կոտորակ

Բարդություն միջին

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար