Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Թվային բազմությունների նշանակումները 2Մ.
2. Միավորման տարրերի թիվը 1Մ.
3. Պնդումներ ենթաբազմությունների վերաբերյալ 2Մ.
4. Ենթաբազմություններ 3Մ.
5. Դրական, ամբողջ, և կոտորակային ենթաբազմություններ 1Մ.