Ներկայացրու հետևյալ թիվը անվերջ տասնորդական պարբերական կոտորակի տեսքով՝ 430

Պատասխան՝

430=0,ii