Տրված է 5;0;2;16 բազմությունը: Ընտրիր՝

ա) բազմություն, որը տրված բազմության ենթաբազմությունն է՝

 
բ) բազմություն, որը տրված բազմության ենթաբազմությունը չէ՝