Պարզիր, արդյո՞ք պնդումը ճիշտ է՝ 42;11

Ընտրիր պատասխանի մեկ տարբերակ:

Բերված պնդումը  է: