Տրված է A=2.5;4;0;25;6 բազմությունը: Որոշիր դրա այն ենթաբազմությունները, որոնք բաղկացած են միայն բնական թվերից:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանի տարբերակները: