Պարզիր, թե արդյո՞ք ճիշտ է հետևյալ պնդումը՝ 2.6

Ընտրիր պատասխանի մեկ տարբերակ: