Տրված են հետևյալ վեց թվերը՝ -16;6.77;-0.1277;6.5;9.073992...;113:
 
Նշիր այն թվերը, որոնք՝
 
1. x և x
 
Պատասխան՝ i;i;i,i
 
2. x և x
 
Պատասխան՝ i;i;i;i,i
 
(եթե այդպիսի թվեր չկան, ապա գրիր "չկա")