Տրված են երեք բազմություններ՝ \(A =\)6,5,4,3,2,1, \(B =\)6,4,2,0, \(C =\)6,4,2
 
Երեք բազմությունների վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ: 
 
Ընտրիր ճիշտ պնդումները: