Tamara Baghoyan

ՈՒսումնական հաստատություն

7G դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

38

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2384

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%