Նանե Մխիթարյան

ՈՒսումնական հաստատություն

3/3 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

3414

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

3447

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%